Odštampajte ovu stranicu

Rukovodstvo

  Nikola Vasić, Direktor preduzeća

 

  Dragana Vasić, Finansijski direktor

 

  Milovan Đuknić, Tehnički direktor

 

  Ljubica Čučković, Rukovodilac projektnog biroa

 

  Dragan Stefanović, Rukovodilac montaže i remonta

 

  Miloš Đukić, Rukovodilac proizvodnje

 

  Saša Dejanović, Rukovodilac servisne službe

 

 

  Božo Kovačević, Rukovodilac servisne službe